Predajňa a kontaktná adresa:

PYROMIX s.r.o.
086 06  Lenartov 80
IČO: 51 992 108
DIČ: 2120862502
IČ DPH SK2120862502
zápis: O.S. PO, odd.: Sro, vl.č. 37184/P

Tel. 0949 882 943
Email: superohnostroje@gmail.com

Naše predajne

Predajňa – Košice južná trieda 66 

Otvorené od 20.decembra do 31.decembra – od 10:00 do 19:00

Predajňa: Adresa predajne Prešov – Sabinovská 1 (HOTEL ŠARIŠ NA PRÍZEMÍ)

Otvorené od 20.12.2024

 Predajňa: Lukov 118, 08605

(druhý dom na ľavej strane počas roka otvorená po telefonickej dohode)